PRÁVA ZVÍŘAT

"Otázkou není: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?" (Jeremy Bentham)   

"Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu." (František z Assisi)

"Od zabití zvířete k vraždě člověka je jen krůček - a tím také od mučení zvířat k mučení lidí." (Lev N. Tolstoj)

Určitě jste někdy přemýšleli o tom, zda má člověk právo zacházet se zvířaty tak, jak se mu zlíbí, právo trápit zvířata v laboratořích, zabíjet je kvůli své zábavě, módě, potravě nebo je věznit a zneužívat pro "sport". Ročně člověk zabije, umučí a utrápí pro svou potřebu či potěšení stovky milionů zvířat.

Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům." (Henry Fielding)

"Svět není výrobna a zvířata nejsou materiál k naší spotřebě." (Arthur Schopenhauer)

"Kdo provádí vivisekci, ten se rovněž nebude zdráhat rozšiřovat o tom lži." (Bernard Shaw)

Je třeba zdůraznit, že respekt, soucit a láska ke všem formám života, je pro člověka a planetu Zemi nejcennější hodnotou. Nikdo nemůže tvrdit, že hodnota života a právo na život je u člověka s vyšší inteligencí větší, než u člověka s inteligencí menší, ale je nepochybně stejná. Je tedy zřejmé, že stejnou hodnotu života mají i ostatní bytosti na této planetě, od kterých se lišíme především inteligencí. I tyto bytosti touží po životě, svobodě, mláďatech, prožívají radost a mají své přirozené životní potřeby. I zvířata trpí, prožívají bolest, stres, když jim je ubližováno a brána svoboda či život samotný. Každý citlivý, rozumný a přemýšlivý člověk se srdcem na pravém místě dospěje k názoru, že i zvířata mají právo na život, svobodu a slušné zacházení.

"Vivisekce je zločin. Lidské pokolení zavrhne ta barbarství." (Victor Hugo)

"Vivisekce je podle mého názoru nejčernější ze všech zločinů, které dnes člověk páchá proti Bohu a jeho tvorům. Raději se života zříci, než si ho vykoupit utrpením citlivých bytostí." (Mahátmá Gándhí)

Petice za účinnou ochranu zvířat před týráním (.pdf)

"Kdyby naše obrazotvornost byla natolik velká, abychom si uměli představit, co se děje s pokusnými zvířaty v laboratořích, náš spánek nebude klidný a pohoda se štěstím se vytratí z našich duší." (Dr. Ralph Bircher)

"Bolest zvířete lze srovnat s bolestí dítěte. Vivisekci je nutno odsoudit jako vraždu nebo mučení nevinné bytosti." (Rudolf Steiner)

ZDE! další výroky známých osobností na téma práva zvířat - opsáno z knihy "Hlas pro němou tvář", kterou si můžete objednat v Dobrém krámku

Každý má právo na vyjádření svého názoru. Pokud chcete k tématu práva zvířat něco říci, pošlete mi to!

Příspěvky:

ROBERT (téma: vivisekce)

*** SEZNAM ČLÁNKŮ ***
New.gif (2572 bytes)Covance - vivisekční laboratoř s primáty (OHZ)
Pokusy na zvířatech (Nesehnutí)
Co je to vivisekce? (Different Life)
Kde a jak se používají pokusná zvířata (Different Life)
Volba pokusných zvířat (Different Life)
Pomáhají testy na zvířatech lidské medicíně? (Svoboda zvířat)
Vivisekční pojmy (Different Life)
Ukrutné šílenství - vivisekce (zin Průser č.5)
Jsme jedné krve (Vokno)
Holocaust - Milly Schär-Manzoli (ukázky z knihy o vivisekci)
Co se v kožešnictví nedozvíte (Nesehnutí)
Stav chovu kožešinových zvířat v ČR (Different Life)
Umírají kvůli kouření (Different Life)
Zapálíte si? (Nesehnutí)
Nevykouřitelné (bezkouřové) cigarety (Different Life)
Pasivní kouření (Different Life)
Cirkusy bez příkras (Nesehnutí)
Zábava? Jak pro koho...dostihy (Nesehnutí)
Čistá řezničina (Jan Keller - Abeceda prosperity)
Proč práva zvířat? (Nesehnutí)
Jak můžeš pomoci ty? (Different Life)
Vaříme z tofu - bez cholesterolu (Pavla Momčilová)
Vegetarianská kuchařka (Luna)
Seznam výrobků testovaných na zvířatech (Svoboda zvířat)
Seznam výrobků netestovaných na zvířatech (Svoboda zvířat)